Integritetspolicy

Hur personuppgifter behandlas

 

Varifrån kommer personuppgifterna?

De personuppgifter som samlas in kan komma ifrån kunden genom kontaktformulär, bloggkommentarer eller formulär som ifylls vid konsultationer. Då en bild på en person klassas som personuppgift när det tydligt framgår vem som har avbildats. Exempel på personuppgifter är namn, adress, e-postadress och mobilnummer.

 

Vilka kan personuppgifterna delas med?

Detta kan handla om företagen som producerar fotoprodukterna och de transporttjänster som används för att leverera dessa, som exempelvis DHL eller PostNord. Företaget som producerar fotoprodukterna får generellt aldrig tillgång till personuppgifter som namn och adress, men då de är producenterna av fotoprodukterna så är det naturligt att de får tillgång till personuppgifterna i form av bilder. Jag samarbetar endast med professionella fotolabb för bästa diskretion och professionalitet. Personuppgifterna kommer aldrig att användas för ändamål som är inte är förenliga med ändamålet som de från början samlades in för.

 

Vilka personuppgifter behandlar jag och varför?

För att kunna hantera beställningar via beställningsmöten, beställningstjänster på hemsidan, genom e-postmeddelanden, telefon och brev/filmpåse behöver jag behandla personuppgifter. De personuppgifter som behandlas är i huvudsak för att kunna utföra den beställda tjänsten, leverera beställda produkter eller tjänster, skicka meddelanden som aviserar att produkten är på väg, kunna kontakta angående en specifik beställning samt för att du/ni ska identifiera dig/er vid utlämning av beställning. De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, adress, e-post, telefonnummer, digitala bilder samt original i form av fotografier eller negativ.

 

Behöver personuppgifterna behandlas för att fullgöra rättsliga förpliktelser?

Ja, för att kunna efterfölja rättsliga förpliktelser och hålla sig till gällande lagar måste jag behandla personuppgifter. Personuppgifter som behandlas är bland annat för att kunna följa bokföringslagen och upprätta köpeavtal. De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, adress, e-post, telefonnummer, betalinformation, orderinformation och fakturanummer.

 

Behövs personuppgifterna för att informera och marknadsföra?

Ja, för att informera och marknadsföra till mina kunder behöver jag behandla personuppgifter. De personuppgifter som i huvudsak behandlas är bland annat för att kunna skicka viktig information via e-post och marknadsföra via e-post. Olika personuppgifter som behandlas kan vara e-postadressen.

Hur länge sparar jag personuppgifterna?

Utöver personuppgifter kopplat till ett konto sparas personuppgifter i kopplat till en fordran i minst 7 år enligt bokföringslagen. Bilder som eventuellt kan innehålla personuppgifter sparas i minst två år för att kunderna ska ges möjligheten att kunna beställa i framtiden, och med syftet att vara backup om kundernas egna bilder skulle försvinna.

 

Hur skyddar jag personuppgifterna?

Jag vidtar de tekniska, legala och organisatoriska säkerhetsåtgärden som är nödvändiga för att se till att personuppgifter inte går förlorade, manipuleras, förstörs eller innebär att obehöriga får tillgång till dem. Jag arbetar ständigt med interna system för att kunna förbättra och upprätthålla mina kunders säkerhet.

 

Vad har kunden för rättigheter?

Mina kunder har rätt att begära ut alla personuppgifter som jag har sparat om dem, helt kostnadsfritt. De har även rätt till att få uppgifterna korrigerade om de är felaktiga. Ytterligare en rättighet är rätten att bli bortglömd, detta genom att få sina personuppgifter raderade. Undantaget är dock de personuppgifter som krävs enligt lag som exempelvis fakturauppgifter vilka sparas så länge som bokföringslagen kräver.